Zásady a pravidla

Pravidla soutěže : 
1.   Každý tým vypracuje soupisku hráčů kterou bude moci zveřejnit
 a poskytnout soupeři při nejasnostech v sestavě před i po zápase.
2.   Každý hráč smí být zapsán pouze na soupisce jednoho týmu VHL a nesmí nastoupit za jiný tým VHL. To to opatření se nevztahuje na brankaře.
3.   Za každý tým VHL smí nastoupit k zápasu a být zapsán na soupisce týmu VHL, maximálně 4 hráči hrající polabský pohár a jemu podobnou soutěž.
4.   Na soupisce týmu VHL nesmí být a ani za něj nastoupit k zápasu žádný registrovaný hráč.
5.   Za urážku rozhodčího zaplatí prohřešený tým rozhodčímu pokutu ve výší 300,-Kč. Je pak na týmu jakým způsobem pokutu na provinilci vymůže.
6.   Za porušení bodu č.2,3 a4 bude zápas kontumován v neprospěch provinilivšímu se týmu 5:0.
7.  Soupiska kterou každý tým vypracuje bude zveřejněna na tomto webu.
8.  Každý tým složí zálohu ve výši 2000.-Kč která bude sloužit jako pokuta k úhradě ledu, jestliže se nedostaví k zápasu a k zaplacení pokut za urážku rozhodčího! Zbytek či celá částka této zálohy bude vrácena na konci soutěže!
9.  Jde o čistě amatérskou soutěž s cílem protáhnout si tělo, užít legraci a nahnat žízeň.
10. Zápas trvá 90 min.(doba pronajatého ledu). 1. a 2.třetina 20min. čistého hracího času, 3. třetina se dohrává do pronajatého času.
11. V zájmu bezpečnosti hráčů je zakázáno najíždění do hráčů tělem (nemyslí se přetlačovaná u mantinelu), "strom" a další podobné zákroky ohrožující naše zdraví. Po provinění je hráč vyloučen do konce zápasu a zákaz startu na další dva zápasy.
12. Při opakovaném porušování těchto pravidel může být tým vyřazen ze soutěže.(demokratická volba zúčastněných).
Částka za jeden zápas pro jeden tým činí 1625,-Kč.
Tato suma zahrnuje cenu za led (1900,-Kč za hod.), poplatek za časomíru (100,-Kč) a honorář rozhodčího (300,-Kč).

2014